Asansör Ruhsatlandırma

Asansör Ruhsatlandırma

Asansör ruhsatı tescili Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde bulunduğu üzere gerekli belgelerin ve şartların tamamlanarak ilgili idareye başvurulması sonucu alınmaktadır. Yönetmelik kapsamındaki güvenlik aksamlarının kontolleri ve uygunluğu önem arz eder. Asansör ruhsatlandırması asansörlerin gerektiği şekilde monte edilip bakımı yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında yerine getirilmektedir. Ayrıca kişilerin sağlık ve güvenliğine uygun olduğu belgelenmelidir. Asansörde taşınacak olan can ve malların güvenliğini tehlikeye düşürmemelerinin kanıtlanması halinde ruhsatlandırma işlemi asansör monte eden firma tarafından yapılmakta ve yürütülmektedir.

Asansör ruhsatı asansör firmaları tarafından belediyeden ve belediye hudutları dışındaki yapılar için de valilikten alınan belgelere verilen isimdir. Asansör ruhsatı verilirken asansörün montajını gerçekleştiren asansör firmasınca gerekli işlemler yerine getirilmelidir. Asansör ruhsatlandırma yönetmeliği gereğince asansörün tasarımı, projelendirilmesi, imalatı ve montajı yapılarak gerekli onaylar sağlanır.